+46 (0)738-51 61 26 info@nordicstrat.se

Tjänster

Vårt fokus är att skapa ett mervärde och förbättrat affärsresultat för våra uppdragsgivare.


Nordic Strat Consulting erbjuder kvalificerade tjänster som omfattar miljökonsekvenser och socioekonomiska konsekvenser av gruv- och industriprojekt, producentansvar cirkulär ekonomi. 
Vi har resurser att leverera krävande och komplexa uppdrag.

Dessutom erbjuds kvalificerade tjänster inom ekonomi, finans och interima uppdrag.

 

Konsulttjänster

Nordic Strat Consulting erbjuder samlad kompetens inom strategi, varumärkesbyggande företagskommunikation, public affairs och projektledning.

Vi erbjuder även konsulttjänster inom socioekonomiska studier av gruv- och industriprojekt, producentansvar och organisationsutveckling.

Omfattande nätverk inom strategi, kommunikation och hållbarhet

Nordisk kundportfölj, organisationer, myndigheter, kommuner, stora- och små företag.

Samarbetspartners i Norge och Finland med lokala nätverk.

12 års+ erfarenhet av projektledning.

Cirkulär Ekonomi

Idag accepteras cirkulär ekonomi som vägen framåt och många industrier strävar efter att utveckla sina leveranskedjor och affärsnätverk mot det målet.

Det finns dock fortfarande hinder för en fullständig anpassning till leverans- och utbudskedjor för cirkulärt material. Vi måste fortfarande analyser hinder för en verkligt cirkulär ekonomi och vad vi kan göra enskilt och i samverkan för att vidta ytterligare steg mot målet att främja industriella, vetenskapliga och kommersiella framsteg när det gäller cirkulär användning av material.

Vi erbjuder genomförbarhetsstudier och projektledning inom området cirkulära material.

Ekonomistyrning

Nordic Strat Consulting erbjuder tjänster inom redovisning, ekonomistyrning, värdering och finansiering.
Vi tar allt från mindre redovisningsuppdrag inom ekonomifunktionen till uppdrag inom intern kontroll och framtagande av modeller för analys och prognostisering. Inom redovisningsområdet arbetar vi vanligtvis enligt en modell där vi samordnar och tar ansvar för kvalitetsäkring av hela ekonomifunktionen. Allt från löpande redovisning, administration av betalflöden till fakturering, bevakning av leverantörs- och kundreskontra och upprättande av bokslut.
Genom att ta ansvar för helheten kan vi vara proaktiva istället för passivt konstaterande som traditionella redovisningstjänster ofta upplevs. Det innebär att du som kund får rätt beslutsstöd i ett tidigt skede och kan fokusera på verksamheten med ekonomiska styrmedel som bas

Våra redovisningstjänster innefattar bland annat:

 • Löpande redovisning
 • Löneadministration
 • Avstämning och analys
 • Period- och årsbokslut
 • Upprättande av årsredovisning
 • Finansiell rapportering
 • Skatterådgivning
 • Deklaration

Vi arbetar med moderna och flexibla systemlösning och har kunder som tillämpar såväl K2 som K3 och IFRS.

 

  Ekonomi & finans

  Förutom tjänster direkt kopplade till traditionella områden som redovisning erbjuder vi stöd inom ett flertal områden. Upparbetade nätverk och erfarenhet från bank och riskkapitalaktörer gör att vi bl.a. kan bidra i kapitalanskaffningsfrågor. Vi arbetar också med kapitalrationaliseringsprojekt för att frigöra rörelsekapital och upprättande av finansiella modeller för analys och prognostisering.

  Inom ekonomi och finans erbjuder vi bl.a. stöd inom:

  • Internkontroll
  • Ekonomistyrning
  • Finansiell analys
  • Värderingar
  • Due Diligence

  Rapportering

  • Lönsamhetsanalys
  • Budget, forecasts, likviditetsplanering

  15 + 5 =

  Telefon

  +46 (0)738-51 61 26

  Adress

  Sehlstedtsgatan 3, 115 28 Stockholm

  E-post

  info@nordicstrat.se

  Share This